- Как се запозна с жена си?
- Пътувам си аз в трамвая, срещу мен симпатично момиче. И изведнъж контрола. А тя няма билет, аз като галантен кавалер й платих глобата.
- И после?
- После все същото - продължава да си пътува без билет, а аз като последния глупак плащам глобите.

от 0 гласа
Последни новини