Господинът по история:
- Вандалите притесняват германците и настаняват славяните в реките... Около реките, де!

от 0 гласа
Последни новини