Господ събира директорите на най-големите училища, за да ги предупреди за потопа, който ще настане в града в петък. Директорите благодарят и съобщават на учениците.
Директорът на Руската гимназия:
- Ученици! Понеделник - учим, вторник - учим, сряда - учим, четвъртък - учим, петък - не учим - ПОТОП!
Директорът на Английската гимназия:
- Ученици! Понеделник - учим, вторник - учим, сряда - учим, четвъртък - учим, петък - не учим - ПОТОП!
Директорът на Математическата гимназия:
- Ученици! Понеделник - учим, вторник - учим, сряда - учим, четвъртък - учим, петък - не учим - ПОТОП, в събота отучваме потопа!

от 1 глас
Последни новини