Наемен убиец излиза сутринта на работа, казва на жена си:
- Дай да те целуна по бузката, по устата и последен контролен по челото!

от 0 гласа
Последни новини