- Мамо, а защо бутаме с теб колата към пропастта?
- Тихо, сине, ще събудиш баща ти...

от 0 гласа
Последни новини