Направи рисърч с интеграторска мисъл, но имай предвид, че може да се спреш и на решение дивелъпмънт.
Мениджър

от 1 глас
Последни новини