Иванчо се връща от училище и разказва на баща си, че в часа по химия е направил химически опит, от който е последвал взрив.
- И учителят ти писа двойка, нали?
- Не успя...

от 1 глас
Последни новини