Физикът Миликен бил известен със своята словоохотливост. Като се шегували, неговите сътрудници предложили да се въведе единица "кен" за измерване на приказливостта...
Една хилядна част от нея, т.е. един Миликен трябвало да превишава приказливостта на средния човек.

от 0 гласа
Последни новини