19 °C

Стои едно малко момиченце през нощта в един парк самичко. Идва при нея един добър господин и пита:
- Момиченце, как се казваш?
- Марийка.
- А къде е майка ти?
- Аз нямам майка.
- А къде е баща ти?
- Аз нямам баща.
- Добре, а къде живееш, Марийке?
- Никъде.
Учудил се човека и казал:
- Е не може никъде да не живееш. Кажи какъв ти е адреса, Марийке?!
А тя казала:
- www.mariika-bg.com

от 0 гласа
Последни новини