21 °C

- Какво ще обичате? - пита келнерка седналия на масата Иванчо.
- Още съм малък, за да обичам.
- Добре. Ще желаете ли нещо, млади господине?
- Вас, госпожице.

от 1 глас
Последни новини