Видяло магарето, че на една поляна се насъбрали много коне и то отишло при тях.
- Ха ха - присмяли му се конете - за какво си дошло пък ти тук ? Ние сега ще се надбягваме.
- А пък аз си помислих, че ще си ги мерите та за това дойдох.

от 0 гласа
Последни новини