Матрос е на караул пред Смолни. Минава Ленин и го пита как живее, дали е добре.
- Ожених се, роди ми се дете.
- А от каква класа е жена ти?
- От пролетариата, другарю Ленин!
- Правилно, правилно. Така и трябва - първо трябва да се е.. пролетариата!

от 0 гласа
Последни новини