В едно купе пътували лисица, мечока и заек с китара. Тръгнал влакът и заекът запял:
- А ние пътуваме цели три вагона.
И така цял час. Лисицата не издържала и казала:
- Ей, Зайо, ако не престанеш ще те почна!
Заекът:
- ОК!
Излезли навън и след около минута лисицата се върнала цялата насинена и пребита, а заекът отново запял:
- А ние пътуваме цели три вагона!
И така още два часа. Вълкът не издържал и казал:
- Ей, Зайо, ако не престанеш, ей сега излизаме и те почвам!
Заекът:
- ОК!
Излезли навън и след малко, вълкът се върнал целият окървавен и изпотрошен, а заекът, цял и невредим, пак запял:
- А ние пътуваме цели три вагона!
И така още шест часа. Тогава мечката не издържала и казала:
- Ей, Зайо, ако не престанеш, ей сега те грабвам и те почвам!
Тогава лисицата казала:
- Недей!!! Те наистина са три вагона!

от 0 гласа
Последни новини