Стои Mечо на ръба на една пропаст и вика:
- Прасчооо, Прасчооо...
Минава Mагаренцето Йори, вижда Мечо и го пита:
- Мечо, защо викаш така.
Мечо продължил да си вика, без да обръща внимание на магаренцето. Йори отново попитал:
- Мечо кажи ми защо викаш, иначе ще те набия.
Мечо отново не обърнал внимание на Йори и продължил да вика, стоейки на ръба на пропастта.
Йори се ядосал, засилил се с всичка сила към Мечо, за да го блъсне. Мечо обаче се отместил и Йори паднал в пропастта. Мечо започнал отново да вика:
- Магаренцееее, Магаренцеее...

от 1 глас
Последни новини