Пилот задрямва зад шурвала...излита в стратосферата. Поглежда приборите и страшно се изплашил.
- Господи! - казва.
Глас от радиостанцията:
- Какво има, сине мой?

от 0 гласа
Последни новини