Преподавател по време на лекция за теорията на вероятностите:
- Кое е по верпятно - раждането на момченце или момиченце?
Студент:
- На китайче.

от 0 гласа
Последни новини