Офис на фирма. Работният ден е приключил, навън вече е тъмно. В офиса са останали само двама - красива секретарка и един счетоводител. Изведнъж счетоводителят казва:
- Иванова, я загаси лампата.
- Стига, бе, Петров, как може да ми правиш такива
предложения?
- Моля те, бе, Иванова, моля те, загаси я.
- Петров, ти си полудял. Как не те е срам?
Счетоводителят става и с отривисто движение гаси лампата.
- Помощ, охрана... - разписква се секретарката.
- Стига вика, Иванова! Я по-добре погледни! Виж какъв часовник имам - в тъмното свети ...

от 0 гласа
Последни новини