Корабният лекар преглежда щурмана на кораба. Щурманът пита:
- Докторе, как съм? Ще се оправя ли?
- Разбира се, разбира се... Между другото, освен вас някой на този кораб разбира ли от навигация?

от 0 гласа
Последни новини