- Защо не спиш?
- Мотая се в нета.
- Добре, ама аз съм на гости.
- На кого?
- На теб!
- Мамка му, забравих.

от 0 гласа
Последни новини