Плакат при системен администратор:
"Теория" е когато знаеш всичко, но нищо не работи.
"Практика" е когато всичко работи, но никой не знае защо.
"ТУК" ние комбинираме теорията с практиката - нищо не работи и никой не знае защо!

от 0 гласа
Последни новини