Една майка имала три дъщери и много се притиснявала за какви мъже ще се оженат. Кодовата дума за с/кс била ядохме качамак.
Оженила се най-голямата за учител писала писмо на майка си , че в месеца по един път ядат качамак.
Оженила се и втарата за доктор писала ядем качамак всяка седмица.
Оженила се и най-малката за овчар и писала в писмото до майка си ядем сутрин, обед и вечер качамак и чат пат облизвам качамилката.

от 1 глас
Последни новини