20 °C

Две жени разговарят:
- Ти къде работиш?
- В института по ...
- А като каква?
- Като любовница, но ми плащат за професор.

от 0 гласа
Последни новини