Джентълмен седи пред камината, протегнал крака към огъня. Отваря се вратата и влиза друг джентълмен. Без да каже нито дума, новодошлият влиза в спалнята на съпругата му. Първият продължава спокойно да ровичка огъня в камината с ръжена.
След половин час вторият излиза от спалнята и казва:
- Сър, съпругата ви бе необичайно хладна към мен?
Първият джентълмен ровейки си в камината и също толкова спокойно отбелязва:
- Е, тя и приживе не беше особено страстна...

от 0 гласа
Последни новини