Жена пили на мъжа си.
- Колко пъти да ти повтарям: сок е когато пише 100%, напитка - когато е от 50 до 80%, а ако пише 40% - това е нектар!
- Ми ДА!... Ето, аз отдавна разправям, че водката е нектар!

от 0 гласа
Последни новини