Младеж минавал покрай един блок, и по едно време от последния етаж, една бабка се развикала:

-Помооощ, помооощ, изнасилват ме-сочейки младежът.
Младежът, объркан се огледал и рекъл на бабката:

-Е, как ще те изнасилвам, след като ти си горе , а аз съм долу.

-Не бой се, аз сега ще сляза- му отговорила бабата.

от 0 гласа
Последни новини