Аврам си загубил таблетката. Търси, търси - никъде я няма. Пита жена си:
- Сара, ти да си ми виждала таблетката? Беше тук на шкафчето.
- Ами, аз я глътнах.
- Айсикт... ... ... сега сама си се чукай!...

от 1 глас
Последни новини