Девойка седи на коленете на младеж:
- Писанчо, наречи ме ласкаво...
- Моя мила кокошчице!
- Защо пък кокошчица?
- Седиш ми на яйцата...

от 0 гласа
Последни новини