Прибира се майката след работа и пита детето:
- Я кажи, моето дете, какво стана днес?
- Ами какво ма, мамо, днес към 5 часа като дойде леля Пенка комшийката с един хубав пеньоар и като се разсъблече, разсъблече, и татко като си извади това... това... това ма, майко...
- Достатъчно, довечера като дойдат баба ти и дядо ти - ще кажеш пред всички!
Събират се вечерта на семейна вечеря цялата рода и накрая майката казва:
- Хайде сега, моето момче, разкажи тука пред всички какво се случи днес?
- Ами какво ма, майко, днес към 5 часа като дойде леля Пенка комшийката с един хубав пеньоар и като се разсъблече, разсъблече, и татко като си извади това... това... това ма, майко... дето чичо Иван ти го слага в устата...

от 0 гласа
Последни новини