23 °C

В Ардино оптимизират разходите за електроенергия

Оптимизирането на разходите за електроенергия беше основната тема, разисквана по време на редовната месечна работна среща на градоначалника Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници на територията на община Ардино. Срещата се проведе в общинската заседателна зала, като в нея присъстваха още всички служители и работници от общинската администрация и звената към нея.

Участие взеха и директорът на Териториалното поделение на Държавното горско стопанство в Ардино Веселин Ангелов и Атанас Чочев от общинска служба „Земеделие. Преди началото на кметската среща секретарят инж. Кемал Алиев запозна присъстващите с правилника за вътрешния трудов ред в общината. Той информира общинските служители за здравословните и безопасни условия на труд, правилата и нормите за пожарна и аварийна безопаснос и за оказване на първа помощ.

Във връзка с изпълнението на Програмата за финансовото стабилизиране на общината кметът Ресми Мурад забрани ползването на всякакъв вид отоплителни уреди в работните помещения на общинската администрация, включително и в кметствата. Определено бе и месечният лимит за електроенергия в административните сгради на кметствата. В населените места до 500 души от началото на април до края на септември лимитът е 50 киловатчаса, а с население над 500 – 150 киловатчаса.

Ардинският градоначалник разпореди още консумираната електроенергия от наемателите на помещенията в административните сгради да се контролират и отчитат чрез контролнни електромери, монтирани на входа на захранващата помещението електрическа инсталация. Уличното осветление ще работи само в пиковите часове, когато има движение.

Друга тема, която бе обсъдена на кметската среща беше свързана със сметките за изразходваната енергия от помпените станции в територията на общината, които досега се изплащаха от община Ардино.

Хората в град Ардино и другите населени места, където водоподаването е чрез ВиК плащат сметки за вода, а в тези населени места, които ВиК не обслужва ние сме открили партиди за помпажно качване на водата и не събираме пари за ток. Това е една много голяма несправедливост, заяви Ресми Мурад. Според него разходите за еленергия на помпените станции трябва да се съберат от съответните кметства, където се намират, а събраните суми да се внесат в касата на общината.

Ресми Мурад препоръча на кметовете и кметските наместници да направят общоселски събрания и да вземат решение за плащането на изразходваната електроенергия от съселяните си.

Директорът на ТП на ДГС в Ардино Веселин Ангелов запозна кметовете с предвидените и планувани количества дърва за огрев. Той съобщи, че през настоящата 2012 година са предвидени над 7300 кубика дърва за огрев. А падналата дървесина заради тежките зимни условия ще бъде предложена на местните граждани с одобрен ценоразпис. Той помоли кметовете и кметските наместници да предоставят списъци в ТП на ДГС с имената на желаещите, които искат да се снабдят с падналата дървесна маса.

Атанас Чочев от общинска служба „Земеделие” запозна селските кметове с графика за подаване на заявления за подпомагане на земеделските производители през кампания 2012. Той разясни и новите мерки, по които ще бъдат подпомагани земеделските стопани.

Гюнер ШЮКРИ

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини