Възстановиха областният съвет по етнически и демографски въпроси

Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, който бе възстановен след тригодишно прекъсване, се събра на второто си заседание. Председателства го областният управител Иванка Таушанова. В него членуват представители на областната администрация, общините, неправителствени организации, инспектората по образование, социалните служби, здравеопазването, заетостта, полицията и др. Съветът прие правилник за дейността и обсъди основните проблеми на социално уязвимите групи в региона. Три общини – Кърджали, Кирково и Крумовград са посочили, че на тяхна територия има населени места, в които живеят такива групи. Бяха изнесени данни за броя на децата, родени от непълнолетни майки /за 2009 г те са 157/, за децата в многодетни семейства на социално подпомагане – около 400, и за децата, отглеждани от един родител. Отчетено бе, че 200 деца са отпаднали от училище, най-често поради социално-битови причини,  но бе изтъкнато и че бедността не е единствената причина за това. Посочена бе нуждата от центрове за обществена подкрепа на деца в риск. Като пример за добра практика в това отношение бе дадена община Ардино. Изтъкната бе необходимостта от по-голяма активност на неправителствения сектор в сферата на социалните услуги.

Областният съвет по етническите и демографските въпроси реши да бъдат създадени профилирани работни групи, които да предложат мерки за решаване на дефинираните проблеми. Те ще бъдат дискутирани на следващото заседание през месец февруари

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини