810 жалби до омбудсмана на Кърджали

810 устни и писмени жалби са постъпили при общественият посредник/омбудсмана/ на Кърджали Хакиф Емин от началото на мандата му от преди две години. Гражданите предпочитат устно да излагат проблемите си заради конфиденциалност на информацията, сочи статистиката. Писмените жалби са 236. Всички те са получили отговор или решение от обществения посредник.

 Три пъти е нараснал броят на жалбите на граждани свързани с проблеми с държавни органи през втората година на мандата в сравнение с първата. За сметка на това са намалели чувствително оплакванията от съдебните органи.Нарастват проблемите с мобилните оператори,сочат данните.

 Най-голям брой жалби се подават във връзка със собствеността на гражданите, социалните проблеми  и възстановяване на земи на бивши собственици.

 Правителството трябва да реши въпросът със собствеността на земите по т.нар „параграф 4”,дадени на времето за т.нар.”самозадоволяване”. Това може да стане с правителствено постановление. Трябва гражданите да придобият възможността бързо да ги закупят. Държавата нищо не губи ако ги придобият. Хората са ги облагородили и опасността да бъдат занемарени, заради бюрокрацията е голяма,смята обществения посредник Хакиф Емин.

Решен е проблемът с изплащането на допълнителните пенсии на работници от ОЦК от пенсионния фонд „Доверие”. Клошарка с помощта на полицията и прокуратурата бе настанена в психиатрия, бе осигурено общинско жилище на бездомна жена, земеделци получиха субсидии след намесата на Хакиф Емин.

Много от жалбите не са от компетенцията на обществения посредник на Кърджали и за тяхното решаване е търсено съдействието на бившия омбудсман на Република България Гиньо Ганев. За съжаление не на всички е получен отговор.

  Под ръководството на обществения посредник бе направена оценка на ефективността на община Кърджали в рамките на проекта „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”. Общинската администрация  показа 75% ефективност по европейските стандарти и получи много висока оценка. Омбудсманът на Кърджали представи оценката на национален форум,организиран от Гиньо Ганев. Той получи поздравление за това, че община Кърджали е била първата с такъв анализ в цялата страна.Документът е бил обективен и политически безпристрастен. Хакиф Емин получи поздравителен адрес от Фондацията за реформа в местното самоуправление ,която е партньор по проекта.

  Според общественият посредник на Кърджали не увеличаването ,а намаляването на броя на жалбите ще е атестация за неговата дейност. По малкото жалби означават, че институциите си вършат добре работата, благодарение на нашата намеса,смята Хакиф Емин.

 Кърджали бг вести

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини