Повишен интерес към отглеждането на тютюн в страната, тютюнопроизводители искат удължаване срока на вписване в регистъра


Поради повишен интерес от страна на земеделски стопани към отглеждането на тютюн и необходимост от време за набавяне на документи за вписване в Регистър на тютюнопроизводители за 2024г, „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010“ (НАТ-2010) входира второ писмо до Министъра на земеделието и храните Кирил Вътев за удължаване на срока с още един месец, а именно до 31 май 2024г. НАТ-2010 настоява за прилагане на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), според който със Заповед на Министъра е приложимо удължаване два пъти с по един месец във всяка една от кампаниите. С писмо до ведомството през март, Асоциацията веднъж подсигури срок от един месец чрез Заповед на Министъра.
През 2023г в Регистър тютюн са вписани 7 374 земеделски стопани. Към 10 март 2024г броят на регистрираните тютюнопроизводители надхвърли 6 000.

Публикуваме текста на писмото дословно:

До

Министъра на земеделиетои храните

Г-н Кирил Вътев

Копие до:

Заместник министъра на земеделието и храните

Г-н Александър Йоцев

Относно: Необходимост от повторно удължаване,  с още един месец на срок за вписване на тютюнопроизводители в Регистър за 2024г, а именно до 31 май 2024г

Уважаеми г-н Министър,

От името на членската маса на СНЦ “Национална асоциация на тютюнопроизводителите -2010” (НАТ-2010) и в качеството ми на Председател на Управителен съвет (УС) на НАТ-2010, настоявам заповторно удължаване, съгласноЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗТТСТИ), с още един месец на срок за вписване на тютюнопроизводители в Регистър за 2024г, а именно до 31 май 2024г. Аргументите на искането ни са същите, както в предходно писмо с Вх.: 15-146/12.03.2024,че голям брой потенциални тютюнопроизводители все още срещат трудности при набавяне на необходимият набор от документи, нужни за регистрацията (правно основание за земеделската земя предвидена за разсаждане на тютюн, предварителен договор с търговски оператор за производство и реализация на тютюнева суровина).

С удължаването на срока ще се даде възможност на всички земеделски стопани, възнамеряващи да отглеждат тютюн, да го правят законно.

Благодаря предварително!

За въпроси и уточнения оставам на разположение.

12.04.2024 г                                                           С уважение,

                                                                                Цветан Филев

                                                                                Председател на УС на НАТ-2010

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини