Общината развързва кесията,отпуска еднократна помощ за лечение на 22 кърджалийци

В Община Кърджали постъпиха 26 заявления-декларации, за отпускане на еднократна помощ от лица със заболявания и с необходимост от лечение.

         На 07.03.2024 г. се проведе заседание на комисията, определена със Заповед №1735/28.12.2023 г. на Кмета на Община Кърджали  на основание чл.16 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица  и семейства от Община Кърджали. Комисията разгледа всички постъпили заявления-декларации и се произнесе с решение, конкретно за всяко заявление:

- 22 от лицата, които са подали заявление-декларация, отговарят на условията за отпускане на  еднократна финансова помощ.

 - 4 от лицата, които са  подали заявление-декларация, не отговарят на условията за отпускане на еднократна помощ

         Решението на комисията е отразено в Протокол  №59 от  07.03.2024г.

            Във връзка с гореизложеното, кметът на Община Кърджали Ерол Мюмюн предлага след обсъждане Общинският съвет на предстоящата сесия  да приеме следното решение:

                                                                                                            

         ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да се отпусне еднократна парична помощ от средствата, предвидени по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Единната бюджетна класификация  на  лица, подали заявления, както следва:

1. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-676/01.02.2024г.,

2. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-695/02.02.2024г.,

3. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-745/06.02.2024г.,

4. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-780/08.02.2024г.,

5. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-782/08.02.2024г.,

6.

7.

8. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-917/15.02.2024г.,

9. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-946/16.02.2024г.,

10. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-993/20.02.2024г.,

11. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-995/20.02.2024г.,

12. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1021/22.02.2024г., в размер на 200/двеста/ лв.;

13. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1025/22.02.2024г., в размер на 200/двеста/ лв.;

14. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1040/23.02.2024г., в размер на 500/петстотин/ лв.;

15. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-1055/26.02.2024г., в размер на 200/двеста/ лв.;

16. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1086/27.02.2024г., в размер на 200/двеста/ лв.;

17. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1134/28.02.2024г., в размер на 200/двеста/ лв.;

18. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1140/28.02.2024г., в размер на 500/петстотин/ лв.;

19. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1198/29.02.2024г., в размер на 300/триста/ лв.;

20. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1286/06.03.2024г., в размер на 500/петстотин/ лв.;

21. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-1315/06.03.2024г., в размер на 500/петстотин/ лв.;

22. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-1333/07.03.2024г., в размер на 1000/хиляда/ лв.;

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини