Съдът спря демонтажа на Паметника на съветската армия

Административният съд София-град разпореди „да бъдат прекратени безусловно действията по демонтаж на монумент Паметник на съветската армия, извършващи се в Княжеската градина в София, които не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона“, съобщиха от АССГ. Искането е на партия „Възраждане“.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията.

Като мотиви съдът посочва, че не е представен административен акт, нито договори, от които да става ясно, какво следва да стане с фигурите след демонтажа, къде следва да се откарат, как трябва да се съхраняват, ще се предприеме ли реставрацията на паметника, каква част от отпуснатите средства ще се отделят за демонтажа, каква част за съхранение и охрана и каква – реставрацията и последващото монтиране на вещта, кои длъжностни лица следва да упражняват контрол по изпълнение демонтажа и реставрацията на паметника.

Според АССГ „представените доказателства не установяват действията да се основават на закона или на административен акт, нито да целят запазване и защита на вещта – частна държавна собственост. Не установяват и че е налице акт на управление на такава“.

Разпореждането подлежи на обжалване от областния управител на София в тридневен срок от издаването му.

Съдът отхвърли искането на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия“ за конституирането му като заинтересована страна по делото.

По искане на сдружение „Изправи се БГ“ АССГ разпорежда да бъдат безусловно прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от Областна администрация на област – София-град по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на паметника.

Според съда фактическите действия по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на монумента не се основават на административен акт или на закон и се явяват неоснователни по смисъла на чл. 250, ал. 1 от АПК.

Без уважение е оставено искането на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на съветската армия“, представлявано от Кубер Сапарев, за конституирането му като заинтересова страна по делото, допълват от съда.

Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок.

Вчера от областната управа на столицата обявиха, че дейностите по реставрация на Паметника на съветската армия не подлежат на съгласуване със Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства (СЕСИИ) към Министерството на културата (МК) и че няма основания за спиране на демонтажа.

 

Източник: Offnews.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини