Бум на ентероколити през изтеклата седмица в Кърджалийско,в две чешми в Крумовград водата не става за пиене

Инспектори на Регионалната здравна инспекция отново предприеха мониторинг на питейната вода в областта.Направените от тях констатации са следните:

Населените места с въведено режимно водоснабдяване са с.Скална глава, общ.Кърджали, с.Припек, общ.Джебел.

Броят на населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период е 19.

Броят на изследвани проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по показатели, включени в постоянния мониторинг  е 22.

От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 2.     

Населено място                               Показател                                     Стойност

гр.Крумовград, обл.Кърджали               

1.Чешма-ДГ„ Митко Палаузов“            КФ 22/100                                      0/100 CFU/100cm3

                                                           Мътност-неприемлива                        -

                                                           Fе -573,0 µg/l                                  200 mg/l  

2.Чешма-ВиК Крумовград                   КФ 20/100                                      0/100 CFU/100cm3 

                                                           мътност-неприемлива                         -

                                                           Fе -757,0 µg/l                                  200 mg/l  

Броят на изследвани проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по показатели, включени в периодичния мониторинг  - 1.

6.От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - няма.                     

Броят на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания:44 ентероколита.

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

Предприетите мерки за административна принуда при констатирани нарушения на водоснабдяването :

Предприети действия от РЗИ-Кърджали и последващ здравен контрол:

-взети водни проби за извършване на изследвания (микробиологични,физико-химични);

-издадено предписание до кмета на Община Крумовград за информиране на засегнатото население и осигуряване на трапезна/минерална вода в детските заведения;

-адресирани 3бр. предписания до В и К оператора за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки(за забрана ползването на вода от мрежата за
питейни цели, потвърдено със заповед; за извършване на основна дезинфекция на водопровода  и  за  провеждане на двукратни микробиологични изследвания);

-извършен контролен мониторинг.

Предприетите превантивни мерки са в сила до възстановяване качеството на питейната вода, съгласно изискванията на Наредба №9/2001г.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини