Ресми Мурад: Полицията плаши наши активисти, дори за лепене на плакати!

ОБРЪЩЕНИЕ

от

Председателя на Областния съвет на ПП „Движение за права и свободи“ - Кърджали

Днес,  27.03.2023 г., трима активисти на ПП ДПС, ангажирани с поставянето на агитационни материали, са били отведени от полицейски инспектор при РУ – Кърджали в приемната, обслужваща кв. „Боровец“ за снемане на „обяснения“ – Защо поставяли плакати на ПП ДПС.

Тези действия на полицейския инспектор не кореспондират сосновните принципи, залегнали в Закона за Министерството на вътрешните работи, въз основа на които МВР осъществява дейността си, а именно спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;политически неутралитет; зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство.

Член 30, ал.2 от Конституцията на Република България повелява, че: Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон.

Правилата заразпространяването на плакати и други агитационни материали, съответно тяхното премахване, са  уредени в Глава дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“ на Изборния кодекс. В същата глава са изброени и правомощията на конкретните органи, като законодателят не е предоставил никакви правомощия на полицейските служители да следят кой, къде и какви предизборни плакати поставя.

Поради тази причина заявявам, че Областният съвет на ПП „Движение за права и свободи“ – Кърджалиняма да търпи полицейския произвол, изразяващ се в недопустима намеса в изборния процес на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание в 9 многомандатен избирателен район – Кърджали и опит за „респектиране“ на активисти на ПП ДПС.

ПП ДПС има основен принос в това,Република България да е демократична и правова държава и за в бъдеще ПП ДПС ще продължава да бъде гарант за правата и свободите на всички български граждани.

Ресми Мурад

Председател на Областен изборен щаб на ДПС - Кърджали

Платена публикация

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Още новини

Последни новини