През 2022 г. в Окръжният съд в Кърджали са постъпили 638 дела,от тях 298 са наказателни

На 15.03.2023 г. в зала № 2 на Окръжен съд – Кърджали се проведе общо събрание на съдиите от този съд и районните съдилища от съдебния район за обсъждане на годишния доклад за дейността им през 2022 г.

Гости на събранието бяха Галина Захарова – Председател на Върховен касационен съд, Магдалина Иванова – Председател на Апелативен съд – Пловдив, и Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали Желязко Стефанов.

Председателят на Окръжен съд – Кърджали Веселина Кашикова представи обобщен анализ на данните по доклада относно постъпили, разгледани и свършени дела през отчетната 2022 г. от Окръжен съд – Кърджали и районните съдилища от съдебния район.

През 2022 г. в Окръжен съд – Кърджали са постъпили 638 бр. дела от всички видове, от които граждански и търговски дела – 340 бр. и наказателни дела – 298 бр.

През 2022 г. от Окръжен съд – Кърджали са разгледани общо 805 бр. дела от всички видове, като от тях са решени 88,82% от делата (715 бр.).

Разгледани и решени в инструктивния тримесечен срок са 601 бр. дела, което представлява 84.06% от общия брой свършени дела. От тях делата с влязъл в сила окончателен съдебен акт са 639 бр., т.е. 89,37% от общия брой на свършените дела.

През отчетната 2022 г. общият брой на постъпилите в районните съдилища от съдебния район дела от всички видове е 4 127 бр., от които 2 595 бр. граждански дела и 1 532 бр. наказателни дела.

Свършени от районните съдилища са 4 122 бр.дела, представляващи 89,29 % от общия брой дела за разглеждане – 4 605 бр.

В тримесечен срок е приключило разглеждането на общо 3 715 бр. дела, или 90.35% от общия брой дела за разглеждане.

В заключение председателят на съда обобщи, че и през 2022 г. всички съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители от Кърджалийския съдебен район с дължимия професионализъм и отговорност са осъществявали високите обществени очаквания за ефективно, прозрачно и справедливо правораздаване и пожела на всички работата и за в бъдеще да бъде насочена към запазване на достигнатите високи стандарти при осъществяване на правораздавателна дейност и към непрекъснато повишаване на нейното качество и недопускане на необосновано забавяне на съдопроизводството.

Христина Русева

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини