Единичен случай: Потребител без дрехи на легло без дюшек и завивки в заключено помещение

Ниски заплати на служителите в социалните услуги, домове без пожароизвестителна система или без пожарогасители, нарушени права на потребителите, но и осигурена достъпна среда, 24-часови медицински грижи и разнообразно хранене. Това показват данните от годишния анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2021 г. Анализът е изготвен от Агенцията за качеството на социалните услуги.

Според доклада на АКСУ мрежата от социални услуги в България е добре развита и обхваща всички градове и над 200 села. Най-голяма е концентрацията на предоставяните услуги, както по вид, така и по количество в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и др.

59% от общия брой социални услуги се финансират от държавата и обхващат 65% от потребителите. Частните доставчици имат все по-голяма роля за реализиране правото на достъп и създаването на всеобхватна мрежа от разнообразни социални услуги на територията на страната. Те предоставят и финансират 17% от всички социални услуги, възложени са им за управление и 23% от социалните услуги държавно делегирана дейност.

88% от общините в страната отчитат, че предоставят достъпни социални услуги - има добра пътна инфраструктура, услугите са на централни и комуникативни места, има достъп до публичен транспорт или е осигурен транспорт от и до социалните услуги. Достъпна среда в сградите на услугите се наблюдава в над 70% от тях.

От анализа става ясно, че има сериозно разминаване при подадената информация за достъпност и фактическата обстановка, когато се извършат проверки. От извършените 347 проверки е установено, че малко под половината от проверените на място социални услуги са с достъпна среда.

Правата на потребителите

През 2021 г. екипи на АКСУ са извършили 55 проверки по сигнал, като 16 от тях са свързани със съмнения за нарушаване правата на потребителите (ограничаване на свижданията, отнемане на лични документи, вещи, мобилни телефони и други) и съмнения за нарушения, свързани с грубо отношение към потребителите от страна на служителите.

Агенцията прави уточнението, че подадените сигнали са 57, но има два случая, при които проверяващите не са могли да осъществят контакт с ръководството или служителите в социалните услуги, или сградите са били заключени. 

От извършените проверки 2 сигнала са потвърдени и 2 са частично потвърдени.

Случаите са следните:

 • В досието на потребител е приложено заявление от роднина с молба да не се дават сведения и да не се допускат на свиждане други лица без негово знание. С оглед на факта, че потребителят не е лице, поставено под запрещение, а контактите с него са ограничени без правно основание и само по подадено заявление от трето лице, се нарушават основни права на потребителя, а именно самостоятелно вземане на решения относно режим на посещения;
 • В друг случай се наблюдават изградени негативни нагласи във всички заинтересовани страни – служители, потребител и неговите близки, както и липса на конструктивна комуникация и съвместна работа за най-добрия интерес на потребителя;
 • Проява на грубо отношение на ръководителя на дома към потребителите;
 • Неправомерно отнемане на личния мобилен телефон на потребител, чрез който е поддържал контакти с близките си.
 • В почти всички домове има смесване на пълнолетни лица с различни увреждания, което е предпоставка за възникване на проблеми и затруднения при работата с тях.

При проверки в Домове за пълнолетни лица с увреждания са установени единични случаи на накърняване достойнството на потребители, ограничаване на свободата чрез заключване в помещения без съгласието на потребителите, извършване на физическо насилие върху потребители.

Също така в голяма част от тези услуги, не е осигурено индивидуално пространство за съхранение на лични вещи и облекло за всички потребители, а в някои домове потребителите използват едни и същи дрехи и тоалетни принадлежности.

Други установени нарушения, които са свързани с правата на потребителите:

 • Наличие на детски легла с дървени решетки, които са твърде малки и жизненото пространство на потребителите е силно ограничено;
 • Установено е заключено спално помещение. След осигурен достъп в помещението, вътре е открит потребител без дрехи, завит в одеяло, седнал на легло без дюшек и завивки – върху желязната рамка, поклащащ се напред-назад. Санитарният възел също е бил заключен. Стените са изровени на места до тухла, подовата настилка липсва;
 • Установено е спално помещение с три легла, на 2 от които няма матраци и завивки. Потребителите са били увити в одеяла;
 • Монтирано видеонаблюдение в стаите на потребителите, за което не е предоставено писмено съгласие от лицата;
 • Наличие на решетки на прозорците в спалните помещения, с цел недопускане излизане на потребителите през прозорците;
 • На потребителите не се дава възможност за избор на храна.​
Източник: offnews

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини