Внесоха подписката за околовръстния път в деловодството на Областна администрация в Кърджали

Днес точно в 10 часа бившият областен управител Илия Илиев внесе в деловодството на Областна администрация-Кърджали подписката в подкрепа на изграждане на околовръстния път на Кърджали.Ето и съдържанието на придружаващото писмо:

ЧРЕЗ

Г-Н ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОДПИСКА

ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА    ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР.КЪРДЖАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

ИЛИЯ СОТИРОВ ИЛИЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Град Кърджали е единственият областен град без обходен път. След отварянето на ГКПП "Маказа" по основния булевард на града - бул. "Беломорски" и неговото продължение ул. "Първи май" преминава интензивният трафик на паневропейски коридор № 9 от Хелзинки до Алексанруполис. През летните месеци бройката на преминаващите автомобили надхвърля 10 хиляди на денонощие. На практика превозните средства преминават по протежение на целия град. Това, освен образуването на огромни задръствания в центъра на Кърджали, представлява риск за живота и здравето на хората. Многобройни са пътните инциденти, а нивата на замърсяване на околната среда с шум, изгорели газове и прах в Кърджали се увеличават драстично. Единственото решение на проблема е изграждането на околовръстен път, който да изведе тежкия автомобилен трафик от града.

От години се говори, че реализирането на проекта ще започне „през следващата година“ и така вече повече от десетилетие. Нещо повече - кабинетът "Борисов-3" постави "на трупчета" проекта и заради бездействието на предишната власт издадените разрешителни изтекоха. Проблемът за кърджалийци обаче остава.

Ето защо гражданите на област Кърджали се организираха и проведоха Национална гражданска инициатива за внасяне на предложение до Министерски съвет за осигуряване на държавно финансиране за изграждане на обходен път на гр.Кърджали.

Инициативата се осъществи по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) от инициативен комитет с председател Илия Сотиров Илиев.

В резултат на инициативата бяха събрани 4320 подписа на граждани с избирателни права.

На основание чл. 51 от ЗПУГДВМС представям на Вашето внимание подписката на хартиен носител и в структуриран електронен вид, както и списък с имената на членовете на инициативния комитет и адрес за контакти.

Моля, Министерски съвет, след извършване на съответните проверки да разгледа направеното предложение от гражданите на област Кърджали за осигуряване на държавно финансиране за изграждане на обходен път на гр.Кърджали и в тримесечен срок от връчването на подписката да обяви своето решение и мерките за неговото изпълнение на своята интернет страница, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии, като писмено да уведоми и инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.

Приложения: подписка на хартиен носител и в структуриран електронен вид съдържаща 4320 подписа, и списък с имената, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакти.

С уважение,

ИЛИЯ ИЛИЕВ,

Председател на ИК

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини