Община Кърджали отдава на концесия покрития и закрит плувен басейн

С гласовете на общинските съветнци от ДПС местния парламент в Кърджали реши да отдаде на концесия покрития и закрит плувни басейни.Опозицията предложи точката да отпадне от сесията ,но управляващите наложиха своята воля.

Според съветникът от Демократична България Радослав Милев двата басейна трябва едновременно да бъдат отдадени на един концесионер.Покритията басейн изисква големи средства за поддръжка,които могат да се компенсират от открития басейн,който може да генерира печалба.Предложението не се прие.

 Общинският съвет подкрепи в мнозинството си предложението на кмета инж.д-р Хасан Азис:В неговата докладна е записано:че

- Концесия за ползване на  имот  публична общинска собственост –  Закрит плувен басейн гр.Кърджали, включващ сграда  с идентификатор 40909.117.130.1 със застроена площ 1037 кв.м., и сграда с идентификатор 40909.117.130.2 със застроена площ 13 кв.м., находящи се в УПИ II -10, кв.92 по ПУП на гр.Кърджали с идентификатор 40909.117.130 по Кадастрална карта на гр. Кърджали  с площ  1 408 кв.м.;

- Концесия за ползване на  части от имот публична общинска собственост представляващи:

 - Открит плувен басейн с олимпийски размери с площ 1 250 кв.м.; детски плувен басейн със застроена площ 465 кв.м.; водна пързалка със застроена площ 500 кв.м.; находящи се в УПИ X -8 , кв.91 по ПУП – ПР на парк „Арпезос-юг”  с идентификатор 40909.117.188  по Кадастрална карта на гр.Кърджали, комплекс „Арпезос” , ведно с обслужващи сгради, както следва:

1.Портал със застроена площ 139,40 кв.м.

2.Сграда с идентификатор 40909.117.188.2 със застроена площ 153 кв.м.

3. Сграда с идентификатор 40909.117.188.3 със застроена площ 252 кв.м.

4. Сграда с идентификатор 40909.117.188.4 със застроена площ 270 кв.м.

5. Сграда с идентификатор 40909.117.188.5 със застроена площ 146 кв.м.

и филтърно помещение с площ 716,75 кв.м., разположено в призема на сгради с идентификатори - 40909.117.188.2; 40909.117.188.3; 40909.117.188.5;

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини