Преизбраха проф.Тодор Черкезов за председател на ОС на БЧК-Кърджали

На проведено  отчетно-изборно събрание на областната организация на БЧК- Кърджали при строго спазване на наложените противоепидемични мерки бе отчетена дейността за последните 4 години.
През изтеклия четиригодишен период, сравнен с цифрите от предишните мандати организацията показва десетгодишен непрекъснат ръст на членския си състав, достигайки 3795 души или 2,40% обхват спрямо населението на областта. Качествените изменения са свързани с нарасналия капацитет на общинските организации за самостоятелни и смислени действия и постигнати очаквани резултати от Стратегия 2020 в областната организация като цяло за всички заинтересовани страни.

В сферата на социалните дейности и услуги чрез управляваните от Обл.С на БЧК „Дом за стари хора“ и „Хоспис Червен кръст“, чрез доброволците на Екип 254 и БМЧК, чрез служителите на Секретариата и кметовете на големите общини и малките населени места организацията е доказала своя реален принос в подкрепа на най-уязвимите – хора от третата възраст, социално слаби семейства и деца и останалите без доходи жители на областта вследствие на пандемията от COVID-19.

През отчетния периода само в изпълнение на Европейската хранителна програма хуманитарна помощ са получили 44 881 души на стойност 2 567157,13 лева, а по Съпътстващите програмата мерки са били консултирани 25 567 души. Средно годишно през отчетния период 260 доброволци на БЧК са дарили на организацията общо 12 289 часове безвъзмезден труд, и 218 членове-доброволци на БМЧК са отработили общо 13 125 часове, последните достигайки с иновативни социално-помощни кампании, здравно-образователни проекти , екологични инициативи и демонстрации на МАЕ общо 45 418 свои връстници, от които през последната година 22 426 потребители на социалните мрежи.

Упълномощените представители на делегатите преизбраха чрез таен избор с пълно единодушие досегашния председателя – проф.д-р Тодор Черкезов и зам.председателя на областната организация инж. Кузман Димов и с явно гласуване членовете на обновения областен съвет , областната контролна комисия и делегатите за 67-то Общо събрание на БЧК. Гласувани бяха насоките за работа за следващия четиригодишен период , плана и проекто-бюджета на организацията за 2021 година.

Председателят на организацията проф.д-р Тодор Черкезов връчи отличията от НС на БЧК на инж. Кузман Димов и Тодор Радев и благодарствени адреси на д-р Соня Райчева, Мехмед Алиев, д-р Диана Георгиева, Димитър Манчев и Свилена Янчина за всеотдайната им работа като членове на областния съвет на БЧК.

нж

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини