"В и К"-Кърджали обяви цените на услугите си през 2021 г.

„ВиК“ ООД, гр.Кърджали, на основание Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обявява утвърдени цени без ДДС на ВиК услуги в сила от 01.01.2021 г. както следва:

1. За услугите доставяне на питейна вода на потребителите             1,603 лв

2. За услугата отвеждане на отпадъчни води                                         0,139 лв

3. За услугата пречистване на отпадъчни води                                      0,465 лв

Степен на замърсяване 1                                                                             0,512 лв

Степен на замърсяване 2                                                                             0,749 лв

Степен на замърсяване 3                                                                             0,935 лв

4. За услугата доставяне на вода с непитейни качества                      0,700 лв

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини