17 °C

Съветниците единодушно гласуваха за процедура за финансово оздравяване на община Кърджали

Общинският съвет прие единодушно да бъде открита процедура за финансово оздравяване на община Кърджали. Предложението бе внесено от председателя на Общинския съвет инж. Юсеин Ахмед. На кмета на общината бе възложено да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.

Срокът за изготвяне на плана е до 30 май 2020 г. Обсъждането му трябва да се проведе в сроковете по Закона за публичните финанси.

Заседанието на Общинския съвет, което се провежда онлайн продължава. Съветниците вече приеха докладите за дейността на читалищата през 2019 г.,   отчет за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги през 2019 год. и годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г., отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г, отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г. Отчетът за читалищата бе подкрепен от 29 съветници, 12 от опозицията се въздържаха. Отчетът за състоянието на общинската собственост бе одобрен само от съветниците от ДПС. Групите на ГЕРБ, БСП и останалите съветници от опозицията гласуваха против.Почти единодушно, само с един въздържал се, бе гласуван отчета за развитието на социалните дейности.

Валери Ковачев

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини