Три многоезични акта на ден вадят в Кърджали

Услугата спестява на хората тичане по институции и пари.Средно по три мно­гоезични извлечения от граждански актове на ден се издават в сектор ГРАО в Кър­джали, каза за "Нов жи­вот" началникът на об­щинската служба Байрям Байрям. Тази услу­га е въведена още на 18 декември и спестява на много от кърджалийци както тичане по институциите, така и пари.

На 18 декември 2013 г. в България влезе в сила конвенцията за издаване на многое­зични извлечения от актове за гражданско състояние. Досега ак­товете се издаваха само на български език и ако на гражданин му е било необходимо та­къв да послужи в чуж­бина, е трябвало да го преведе и легализира в Министерството на външните работи.

Цената на обикнове­ната поръчка за изда­ване на акт на българ­ски език, която се из­вършва в рамките на 3 дни, струва 5 лв. Цена­та е еднаква както за актовете, издавани на български език, така и за многоезичните. Все повече родопчани жи­веят и работят в чуж­бина, а актовете, из­давани от кметство­то, са сред най-необ­ходимите документи за това. 

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини