21 °C

Областния управител съди кмета за неоснователно бездействие

Административният съд даде ход на делото, образувано по жалба на областния управител Иванка Таушанова срещу неоснователно бездействие на кмета на община Кърджали. В края на м. февруари, позовавайки се на правомощията си по Закона за защита при бедствия и Закона за администрацията, областният управител поиска от кмета да предостави всички документи, свързани с ремонта на Въжения мост над р. Арда - включително искане за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, решение на Комисията и всички документи за извършване на дейността, в това число и разходооправдателните. В законоустановения 14-дневен срок обаче общината не е изпратила досието на обекта, което наложи да бъде потърсена намесата на съда. През 2008 г Междуведомствената комисия е отпуснала на община Кърджали средства в размер на 994 482 лева за възстановяване и укрепване на пешеходен мост над р. Арда, град Кърджали. Съгласно раздпоредбите на Закона за защита при бедствия обласните управители упражняват контрол по изпълнението на решенията на комисията и разходването на предоставените от нея публичните ресурси по предназначение.  Общините от своя страна са длъжни да съставят досие на всяка финансирана от Комисията дейност. За жалост опитите ни да получим информация за обекта срещнаха мълчаливия отказ на кмета, което наложи да се обърнем към съда, коментира Таушанова. По думите й, това е поредният пример за липса на публичност и прозрачност в делата на местната власт, който не само блокира институционалното взаимодействие, но и накърнява интересите на гражданите.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини