17 °C

Поройният дъжд нанесе щети по инфраструктурата на община Кирково

Щети по инфраструктурата на община Кирково са нанесени след интензивния валеж от дъжд  на 02..12.2017 г.

      Мост на път Бенковски – Китна- след поредните поройни дъждове един от устоите на моста е подкопан в следствие на падналите напречни стени ( баражи). Необходимо е спешно възстановяване.

·      Км.Широк – изнесен път в следствие на затлачен водосток. Опасност от прекъсване на пътя- Техника на общината възстановява участъка.

·      Пътища и улици на баластрирана основа са изнесени. Образувани са дерета. Затлачени са водостоци и канавки.

·      В км.Дрангово е активирано свличане на земни маси  в мах.Балабанска- техника на общината работи по възстановяване на проходимостта на пътя.

·      В км.Дрангово е застрашена от срутване необитаема сграда.

·      В км.Островец е срутена част от необитаема сграда.

·      В км. Кран пред срутване са 2 бр. необитаеми сгради. Ограничено е преминаването около тях.

·      В км.Подкова – 2 бр. жилищни блока са със наводнени мазета.

·      Км.Чакаларово- активирано свличане на земни маси. Застрашава жилищна сграда.

·      Км.Д.Къпиново. Участък от склон  над местен път е пред срутване. Има опасност за преминаващите.

·      Км.Горски извор – паднал ел. стълб. Селото в момента се електроснабдява с генератор.

·        На наблюдавания микроязовир „Амбарица“ към  8.00ч. нивото е 2 м. под преливника.

 Информацията е подадена на 2 декември в Областния кризисен щаб.


Последни новини