Отпушват газификацията на Кърджали

Днес общината ще отпуши газификацията на Кърджали,  чакана повече от десет години.  Очаква се на сесията на местния парламент да се гласува предложението на кмета Хасан Азис,  с което се дава зелена улица на План- схема на газификацията към Подробния устройствен план на града.

Както първи Кърджали бг вести писа градът ще се газифицира от фирмата „Ситигаз-България”АД. С решение от 25 май 2009 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи компанията за титуляр на лицензия за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”на територията на регион „Тракия” и община Кърджали. Срокът е до 20 септември 2040 година.

 Съгласно издадената лицензия от „Ситигаз-България”АД предприемат в съответствие с инвестиционната си програма устройствено планиране,инвестиционно проектиране и строителство на преносната и газоразпределителната мрежа. Компанията е възложила изработването на План –схема към Подробния устройствен план на Кърджали на „Технотерм инжинеринг”ООД от София.

  Ще припомним,че усилията на кмета Хасан Азис насочени към газификацията на Кърджали датират от 2004 г.

Сегашното му предложение се подкрепя от постоянната комисия по устройство на територията към местния парламент.

Георги Кулов

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини