Деца с игри усвояват български в „Отец Паисий”

Децата в най-старото училище в Кърджали „Отец Паисий” ще наблягат на българския език.Целта е тези, за които той не е майчин да получат добра подготовка и да се спряват с официалния език.Очаква се инициативата да обхване 51 ученика и още 24 деца от целодневна детска градина

 СОУ „Отец Паисий”  е първото училище в Кърджали, което,започна работа по  проект, финансиран от  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за  гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.     

Ръководител е директорът Златко Атанасов. Разработката му е дело на учителите Иванка Велкова, Ваня Добрева, Манол Тънтъров и Тони Кънчев. Проектът се нарича ,, Да учим заедно’’ и е на стойност 24 808, 19 лв .

Деца от първи и четвърти клас на училището, заедно с партньорите  от ОДЗ „Дъга”   ще работят по проекта, насочен към адаптацията на деца и ученици в детските градини и  училища, за които българският език не е майчин, ще се научат да говорят по-добре български език, което ще им помогне да се справят с учебния материал ,ще възпитава в дух на толерантност, търпимост и взаимно зачитане на всяка малцинствена група .

Част от проекта „Да учим заедно” са езиковите упражнения. Занимателните дейности под името „Докато играеш, можеш нещо да узнаеш”,  целят  да се разширят и обогатят знанията по български език на учениците . Най-голям интерес ще предизвикват дейности, в които деца ще обучават деца и ще се стимулира екипната дейност на деца от различни етноси. Включването в екипи (групи) на тези ученици ще доведе до увеличаване на запаса от думи, осмисляне и затвърдяване на българската лексика, усъвършенстване на комуникативно-речевите умения на учениците.  Друга дейност - „В света на приказките” насърчава свободното общуване чрез книжките. Децата ще се запознаят с приказни герои  на различните етноси. Предвидени са също викторина , както и Коледно тържество, а накрая малките ги очаква „Празник на приказките”. Децата ще направят и етнокултурен календар за учебната 2010-2011 година, в който ще се запознаят с празниците на различните  общности. Ръководители на дейностите са учителите от СОУ ,,Отец Паисий’’ г-жа Иванка Велкова и г-жа Ваня Добрева.

          В резултат от реализирането на проект „Да учим заедно”, 51 ученика и 24 деца ще   са  увеличили  речниковия си запас, ще са  започнали да комуникират помежду си по-свободно, ще са придобили  умения за работа в екип.                    

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини