79,38% от делата разгледани от Окръжен съд Кърджали са с влязъл в сила съдебен акт

79,38 % от делата разгледани от Окръжен съд Кърджали са с влязла в сила съдебен акт.Това сочи отчетът на магистратите за 2023 г. ,публикувани на сайта на Окръжен съд.

Към 31.12.2022 г. в Окръжен съд - Кърджали са останали несвършени дела от всички видове общо 90 бр. През отчетната 2023 г. са постъпили общо 897 бр. дела от всички видове  при 638 бр. през 2022 г.; 579 бр. през 2021 г. и 689 бр. през 2020 г. От тях граждански и търговски дела са  454 бр. (340 бр. през 2022 г.; 323 бр. през 2021 г., 17 398 бр. през 2020 г.) и наказателни дела - 443 бр. (298 бр. през 2022 г.; 256 бр. през 2021 г.; 291 бр. през 2020 г.). Общо са разгледани 987 бр. дела (805 бр. дела - 2022 г.; 745 бр. - 2021 г.; 819 бр. дела - 2020 г.). От общо разгледаните 987 бр. дела, са свършени 865 бр., или 87,64% (715 бр. дела, 88,82% - 2022 г.; 578 бр., 77,58% - 2021 г.; 653 бр., 79,73% - 2020 г.). От общо свършените 865 бр. дела, в срок до 3 месеца са свършени 787 бр. дела, или 90,98% (601 бр. дела, или 84,06% - 2022 г.; 465 бр., или 80% от свършените дела - 2021 г.; 551 бр. дела, или 84,38% - 2020 г.). От разгледаните през 2023 г. общо 987 бр. дела, 78,12% са делата е влязъл в сила съдебен акт - 771 бр. дела, (от разгледаните 805 бр. дела през 2022 г., делата с влязъл в сила съдебен акт са 79,38% - 639 бр. дела), което е показател за високата ефективност на правораздавателната дейност на съдиите от окръжния съд.

  Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини