Предизборните сигнали в Кърджали: Все пак се налага референдум срещу презастрояването

Нужен е не нов градоустройственият план, а ревизия на изпълнението на сегашния

Кърджалийци сами трябва да кажат:
„ДА“ НА БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ,
И „НЕ“ НА ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО!

Първата половина на предизборната кампания измина и се очертават контурите на предизборните обещания по въпросите за благоустрояване на жилищната среда в Кърджали.

Това навярно е една от  най-чувствителните теми за кърджалийци и те биват обстрелвани в това отношение от кандидатите за политическите постове със залпове от привлекателни на пръв вид, но неизпълними обещания. При това се разчита на емоционалната реакция на хората. Традиционно експлоатираните мотиви са например зелените площи, детските площадки, дупките по улиците, „синята зона“, новите строежи и презастрояването на града и пр.

Най-парадоксалното е обаче, че никой не говори за предложения от сегашната администрация нов градоустройствен план. А тъкмо неговото скорошно приемане ще блокира осъществяването на всички обявени досега в кампанията благи намерения.

Така например един от главните кандидати за кмет заявява, че мечтата му била да върне младите хора у дома. Затова приоритет трябвало да бъдат привличането на инвестиции и отварянето на нови работни места. Следват поредица от призиви: „ДА НАПРАВИМ ГРАДА И ОБЩИНАТА ПО-ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ. ДА НАДГРАДИМ СТОРЕНОТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ. НОВИ ПАРКОВЕ, ПОВЕЧЕ ЗАЛЕНИ ЗОНИ, ПО-ДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА, повече спорт за децата, да повишим качеството на образованието.“ (цитат по оригиналната публикация)

Такива шаблонизирани лозунги кореспондират по различен начин с предложениятанадругите кандидати за кмет или общински съветници – съответнона техните политически партии. Но те прикриват грубата реалност на въпросите за това КОЙ, КАК И ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ точно биха могли да се осъществятв Кърджалитези благородни цели и намерения? А на тях никой до момента не дава отговор.

Както винаги дяволът е в детайлите, като в случая детайлите се крият в дяволската реалност.

А тя показва, че НЯМА КАК ГРАД КЪРДЖАЛИ ХЕМ ДА БЪДЕ НАПРАВЕН ПО-ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ ХЕМ ДА СЕ НАДГРАДИ СТОРЕНОТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ.

Защото „стореното до този момент“ се състои между другото

в безогледното презастрояване на града в нарушаване на закона и пълзяща промяна на приетия през 2013 г. градоустройствен план;
в последователното ликвидиране на озеленените междублокови пространства;
в системно разбиване на тротоари и улици, по които дупките се отварят по-бързо отколкото биват запечатвани;
в пренебрегването на факта, че в резултат на инженерно-технически грешкии множество съмнителни от законова гледна точка действия при строежа на така нареченото „Водно огледало“ нивото на подпочвените води в града се е повишило и той вече лежи върху грамадна водна възглавница и поради това новостроящите се сгради се сриват или мазетата масово се пълнят с вода;

Няма как върху такава реалност да се реализират противоположните на нейната природа цели за новите паркове, зелените зони и по-добрата инфраструктура.

Положението обаче е много по-тежко и безотрадно, защото зад така нареченото „сторено“ стоят съвсем конкретни икономически интереси, които вече са направили известните в икономическата теория „потънали разходи“. Тези интереси са калкулиралив печалбите си възвръщането на този тип инвестиции чрез наложилия се до сега политико-икономически модел на градско управление.И даже новият градоначалник да се опита да реализира целите на една достойна благоустроена градска среда, той ще се натъкне на ожесточената им съпротива.Ако пък се опита да „надгражда“, то той само ще обезпечи тяхното безпрепятствено обслужване.

Лакмусовият тест в това отношениеечрез проекта за НОВ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН. А по тази линия на се мълчи.

През декември миналата година той бе представен на обществеността, защото това е предвидено по закон. От информациите за мероприятието в средствата за масова информация и от достъпната документация стана ясно, че с него най-общо казано се предвижда:

1. По-нататъшното презастрояване на града да става за сметка на неговото благоустрояване.

2. Новото строителство да бъде в рамките на града и то за сметка на озеленените площи и междублоковите пространства.

3. А нарушенията в строежа на нови жилищни сгради, извършено чрез пълзяща промяна на сегашния градоустройствен план, ще бъдат фактически узаконени.

Особено дразнещ е фактът, че необходимостта за плана се обосновава твърдението за  увеличаване на населението в града през следващите двадесетина години. Приведени са данни от Националния статистически институт. Нокъм декември 2023 г. последният бе публикувал вече резултатите от националното преброяване и бе видно, че населението на града намалява трайно през десетилетията. Доколко екипът за изготвяне на проекта начело с арх. Иван Димчев или пък възложителят носят отговорност по закон за използване на неверни данни в официален документ, а от тук и за неверни твърдения, би трябвало да реши прокуратурата.

Трябва да се има предвид, че документацията към проекта е написана на много лош език с множество граматически грешки и на места не се разбира какво се казва. Изготвен на такова езиково ниво документ едва ли би бил законен.

А официално планът бе представен и като стратегически документ, т.е. определящ развитието за десетилетия напред. Което също повдига въпроси. Защото сегашният градоустройствен план е приет през 2013 г. А изготвянето на новия е възложено след шест години през 2019 г. Което би означавало, че досега в Кърджали се е строяло и се строи нестратегически. По закон нов градоустройствен план може да се предложи при съществени промени в града, каквито в Кърджалине може да се установят нито за шестте, нито за последните десет години.

Поради тези причини отправих призив към кърджалийци да се противопоставят на приемането на нов градоустройствен план, като организират референдум за целесъобразността от неговото приемане.

Изпратих текста от летище София на 9 януари докато чаках излитането на самолета си – живея от десетилетия в чужбина, и той бе публикуван веднага на настоящия сайт на Кърджали BGVESTI.NET под заглавие „Подвеждат ни с новия устройствен план на Кърджали, нужен е референдум“ (https://www.haskovo.net/news/556748/d-r-dimitar-dimitrov-podvezhdat-ni-s-noviya-ustroystven-plan-na-kardzhali-nuzhen-e-referendum ). На 13 януари дадох и интервю по БНР Кърджали, което може да се намери на неговия сайт под заглавие „Димитър Димитров призовава за референдум относно новия устройствен план на Кърджали“ (https://bnr.bg/kardzhali/post/101763311/dimitar-dimitrov). И в двата случая това стана с енергичното съдействие на Георги Кулов.

Инициирах от чужбина и подписка до общината в подкрепа на призива си. За събирането на подписите искам да благодаря най-искрено на три кърджалийки, чиито имена не бих искал да посочвам засега. Но кърджалийските мъже се изложиха изцяло в това отношение.

Установих контакт или проведох разговори с няколко политически сили в града. Защо нито една от тях не възприе в предизборната си кампания събирането на подписи за искане за референдум, мога само да предполагам. При някои от тях вероятно не е достигал ресурс, други избраха пътя на декларации за решаване на частични въпроси или пък са следвали други свои съображения.

Предвид възникналата обстановка решенията на парче като спиране на строежи, отмяна на „синята зона“ или оправяне на квартални градинки не могат да дадат трайно решение на системните и поради това хронични проблеми по благоустройството на града.

Инициативата за нов градоустройствен план говори за дългосрочни намерения по презастрояване на Кърджали, зад които стоят икономически интереси, гонещи единствено пряка печалба. Те могат да окажат поради това много силен и в частност незаконно натиск върху администрацията. Някои от строежите, които биха били допустими едва след приемането на новия план, вече се рекламират за продажба. Дали споменатият арх. Димчев е подложен на масивни сатанински изкушения, за да направи промени в първоначално предложения си вариант, не знаем.

Така или иначе стремежът ще бъде още в началото на идната година новият градоустройствен план да бъде приет.

Затова се обръщам отново към жителите и политическите сили в Кърджали да организират или да подкрепят събирането на подписи с искане за провеждане на референдум за допустимост на нов градоустройствен план.

Законът предвижда подписката да приключи до три месеца след нейното стартиране. Поради това създаването на инициативен комитет от трима до седем човека, който да обяви началото й и да организира събирането на подписи става неотложна задача.

Призовавам кърджалийци и политически сили, които споделят ценностите за благоустроена градска среда и са готви да се борят за нея, да обединимсили за провеждане на референдум и да се противопоставим на политико-икономическите структури, които стоят зад новия градоустройствен план. Ще оказвам пълно съдействиеот чужбина, доколкото мога.

Знам, че отчаянието, недоверието, а и свързаните с това опасения, са значителни препятствия в този случай. И на това разчитат онези, които се стремят безогледно към печалби в ущърб на обществото. Но когато усетят единството на хората, те подвиват опашки. Трябва ясно и гръмко да заявим:

„ДА“ НА БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, „НЕ“ НА ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО!

КЪРДЖАЛИ ПРИНАДЛЕЖИ НА КЪРДЖАЛИЙЦИ!

Димитър Димитров, 16.10.2023 г.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини